TIÊU CHUẨN

TCVN 7568-2:2006 Hệ Thống Báo Cháy – Phần 2: TRUNG TÂM BÁO CHÁY

TCVN 7568-2:2006 hoàn toàn tương đương ISO 7240-2:2003
TCVN 7568-2:2006 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN /TC 21 Thiết bị Phòng Cháy Chữa Cháy biên soạn, Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng đề nghị, Bộ Khoa Học và Công Nghệ công bố

TCVN 7568-2-2013 HTBC-Trung tam bao chay-1

TCVN 7568-2-2013 HTBC-Trung tam bao chay

Author


Avatar