TIÊU CHUẨN

TCVN 7568-10:2015 Hệ Thống Báo Cháy – Phần 10: ĐẦU BÁO CHÁY LỬA KIỂU ĐIỂM

TCVN 7568-10:2015 hoàn toàn tương đương ISO 7240-10:2012
TCVN 7568-10:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN /TC 21 Thiết bị Phòng Cháy Chữa Cháy biên soạn, Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng đề nghị, Bộ Khoa Học và Công Nghệ công bố

TCVN 7568-10-2015 HTBC-Dau bao chay lua kieu diem-1

TCVN 7568-10-2015 HTBC-Đầu báo cháy lửa kiểu điểm

Author


Avatar