TIÊU CHUẨN

TCVN 7568-4:2013 Hệ Thống Báo Cháy – Phần 4: THIẾT BỊ CẤP NGUỒN

TCVN 7568-4:2013 hoàn toàn tương đương ISO 7240-4:2010
TCVN 7568-4:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN /TC 21 Thiết bị Phòng Cháy Chữa Cháy biên soạn, Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng đề nghị, Bộ Khoa Học và Công Nghệ công bố

TCVN 7568-4-2013 HTBC-Thiet bi cap nguon-1

TCVN 7568-4-2013 HTBC-Thiết bị cấp nguồn

Author


Avatar