Thiết bị chữa cháy Aerosol FirePro được sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế UL/FM. Sản phẩm được phân phối bởi Công ty TNHH Mela | Hotline: 0914 830 839