Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
855 Hoàng Sa, Phường 09, Quận 03, TP.HCM 0914.830.839 - 0933.560.560
QUY CHUẨN

Số văn bản
Nội dung
Tải về
QCVN 06:2021/BXD
 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình năm 2021
QCVN 04:2021/BXD
 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà Chung cư
QCVN 06:2010/BXD
 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
QCVN 02:2020/BCA
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy
QCVN 01:2019/BCA
 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt
QCVN 08:2009/BXD
 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình ngầm đô thị - phần 2. gara ô tô
QCVN 13:2018/BXD
 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gara ô tô
Call us