Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
380/2B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Tp. HCM +84 914830839
TIÊU CHUẨN

Số văn bản
Nội dung
Tải về
TCVN 7568-1:2006 
 Hệ Thống Báo Cháy - Quy định chung và định nghĩa
TCVN 7568-2:2006
 Hệ Thống Báo Cháy - Phần 2: Trung tâm báo cháy
TCVN 7568-3:2015
 Hệ Thống Báo Cháy - Phần 3: Thiết bị báo cháy bằng âm thanh
TCVN 7568-4:2013
 Hệ Thống Báo Cháy - Phần 4: Thiết bị cấp nguồn
TCVN 7568-5:2013
 Hệ Thống Báo Cháy - Phần 5: Đầu báo cháy kiểu điểm
TCVN 7568-6:2013
 Hệ Thống Báo Cháy - Phần 6: Đầu báo cháy khí cacbon monoxit dùng pin điện hóa
TCVN 7568-7:2015
 Hệ Thống Báo Cháy - Phần 7: Đầu báo cháy khói kiểu điểm sử dụng ánh sáng, ánh sáng tán xạ   hoặc ion hóa
TCVN 7568-8:2015
 Hệ Thống Báo Cháy - Phần 8: Đầu báo cháy khói kiểu điểm sử dụng cảm biến cacbon monoxit kết   hợp với cảm biến nhiệt
TCVN 7568-9:2015
 Hệ Thống Báo Cháy - Phần 9: Đám cháy thử nghiệm cho các đầu báo cháy
TCVN 7568-10:2015
 Hệ Thống Báo Cháy - Phần 10: Đầu báo cháy lửa kiểu điểm
TCVN 7568-11:2015
 Hệ Thống Báo Cháy - Phần 11: Hộp nút ấn báo cháy
TCVN 7568-12:2015
 Hệ Thống Báo Cháy - Phần 12: Đầu báo cháy khói kiểu đường truyền sử dụng chùm tia chiếu   quang học
TCVN 7568-13:2015
 Hệ Thống Báo Cháy - Phần 13: Đánh giá tính tương thích của các bộ phận trong hệ thống
TCVN 7568-14:2015
 Hệ Thống Báo Cháy - Phần 14: Thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy   trong nhà và xung quanh tòa nhà
TCVN 7568-15:2015
 Hệ Thống Báo Cháy - Phần 15: Đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến khói và cảm biến nhiệt
TCVN 2622 : 1995
 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế
TCVN 3890 : 2009
 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng
TCVN 5738:2000
 Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 7161-9:2009
 Hệ thống chữa cháy bằng khí – tính chất vật lý và thiết kế hệ thống
TCVN 7336: 2003
 Tiêu chuẩn việt nam phòng cháy chữa cháy hệ thống sprinkler tự động yêu cầu thiết kế và lắp đặt
Call us