TIÊU CHUẨN

TCVN 7568-5:2013 Hệ Thống Báo Cháy – Phần 5: ĐẦU BÁO CHÁY KIỂU ĐIỂM

TCVN 7568-5:2013 hoàn toàn tương đương ISO 7240-5:2003 và Đính chính kỹ thuật 1 năm 2005
TCVN 7568-5:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN /TC 21 Thiết bị Phòng Cháy Chữa Cháy biên soạn, Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng đề nghị, Bộ Khoa Học và Công Nghệ công bố

TCVN 7568-5-2013 HTBC-Dau bao chay nhiet kieu diem-1

TCVN 7568-5-2013 HTBC-Đầu báo cháy nhiệt kiểu điểm

Author


Avatar