TIÊU CHUẨN

TCVN 7568-3:2015 Hệ Thống Báo Cháy – Phần 3: THIẾT BỊ BÁO CHÁY BẰNG ÂM THANH

TCVN 7568-3:2015 hoàn toàn tương đương ISO 7240-3:2010
TCVN 7568-3:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN /TC 21 Thiết bị Phòng Cháy Chữa Cháy biên soạn, Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng đề nghị, Bộ Khoa Học và Công Nghệ công bố

TCVN 7568-3-2015 HTBC-Thiet bi bao chay bang am thanh-1

TCVN 7568-3-2015 HTBC-Thiết bị báo cháy bằng âm thanh

Author


Avatar