TIÊU CHUẨN

TCVN 7568-1:2006 Hệ Thống Báo Cháy – Quy định chung và định nghĩa

TCVN 7568-1:2006 hoàn toàn tương đương ISO 7240-1:2005
TCVN 7568-1:2006 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN /TC 21 Thiết bị Phòng Cháy Chữa Cháy biên soạn, Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng đề nghị, Bộ Khoa Học và Công Nghệ ban hành

TCVN 7568-1-2006 HTBC-Quy dinh chung va dinh nghia-1

TCVN 7568-1-2006 HTBC-Quy dinh chung va dinh nghia-1

Author


Avatar