TIÊU CHUẨN

TCVN 7568-12:2015 Hệ Thống Báo Cháy – Phần 12: ĐẦU BÁO CHÁY KHÓI KIỂU ĐƯỜNG TRUYỀN SỬ DỤNG CHÙM TIA CHIẾU QUANG HỌC

TCVN 7568-12:2015 hoàn toàn tương đương ISO 7240-12:2014
TCVN 7568-12:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN /TC 21 Thiết bị Phòng Cháy Chữa Cháy biên soạn, Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng đề nghị, Bộ Khoa Học và Công Nghệ công bố

TCVN 7568-12-2015 HTBC-Dau bao chay Beam-1

TCVN 7568-12-2015 HTBC-Đầu báo cháy Beam

Author


Avatar