TIÊU CHUẨN

TCVN 7568-14:2015 Hệ Thống Báo Cháy – Phần 14: THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÁC HỆ THỐNG BÁO CHÁY TRONG NHÀ VÀ XUNG QUANH TÒA NHÀ

TCVN 7568-14:2015 hoàn toàn tương đương ISO 7240-14:2013
TCVN 7568-14:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN /TC 21 Thiết bị Phòng Cháy Chữa Cháy biên soạn, Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng đề nghị, Bộ Khoa Học và Công Nghệ công bố

TCVN 7568-14 2015 HTBC-Thiet ke, lap dat bao duong van hanh-1

TCVN 7568-14 2015 HTBC-Thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng, vận hành

Author


Avatar