TIÊU CHUẨN

TCVN 7568-8:2015 Hệ Thống Báo Cháy – Phần 8: ĐẦU BÁO CHÁY KHÓI KIỂU ĐIỂM SỬ DỤNG CẢM BIẾN CACBON MONOXIT KẾT HỢP VỚI CẢM BIẾN NHIỆT

TCVN 7568-8:2015 hoàn toàn tương đương ISO 7240-8:2014
TCVN 7568-8:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN /TC 21 Thiết bị Phòng Cháy Chữa Cháy biên soạn, Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng đề nghị, Bộ Khoa Học và Công Nghệ công bố

TCVN 7568-8-2015 HTBC-Dau bao CO+NHIET kieu diem-1

TCVN 7568-8-2015 HTBC-Đầu báo CO + Nhiệt kết hợp kiểu điểm

Author


Avatar