TIÊU CHUẨN, TIN MELACO

DỰ THẢO TIÊU CHUẨN TCVN 7336:2020

DỰ THẢO TIÊU CHUẨN TCVN 7336:2020
Phòng cháy và chữa cháy – Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước – Yêu cầu thiết kế

TCVN 7336:2020 do Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ biên soạn, Bộ Công an đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.


TCVN 7336:2020 Phòng cháy và chữa cháy – Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước – Yêu cầu thiết kế

⇓ Tải về TCVN 7336:2020

Author


Avatar