TIÊU CHUẨN

TCVN 7568-6:2013 Hệ Thống Báo Cháy – Phần 6: ĐẦU BÁO CHÁY KHÍ CACBON MONOXIT DÙNG PIN ĐIỆN HÓA

TCVN 7568-6:2013 hoàn toàn tương đương ISO 7240-6:2011
TCVN 7568-6:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN /TC 21 Thiết bị Phòng Cháy Chữa Cháy biên soạn, Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng đề nghị, Bộ Khoa Học và Công Nghệ công bố

TCVN 7568-6-2013 HTBC-Dau bao chay CO dung pin dien hoa-1

TCVN 7568-6-2013 HTBC-Đầu báo cháy CO dùng pin điện hóa

Author


Avatar