TIÊU CHUẨN

TCVN 7568-7:2015 Hệ Thống Báo Cháy – Phần 7: ĐẦU BÁO CHÁY KHÓI KIỂU ĐIỂM SỬ DỤNG ÁNH SÁNG, ÁNH SÁNG TÁN XẠ HOẶC ION HÓA

TCVN 7568-7:2015 hoàn toàn tương đương ISO 7240-7:2011
TCVN 7568-7:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN /TC 21 Thiết bị Phòng Cháy Chữa Cháy biên soạn, Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng đề nghị, Bộ Khoa Học và Công Nghệ công bố

TCVN 7568-7-2015 HTBC-Dau bao chay khoi kieu diem-1

TCVN 7568-7-2015 HTBC-Đầu báo cháy khói kiểu điểm

Author


Avatar