TIÊU CHUẨN

TCVN 7568-13:2015 Hệ Thống Báo Cháy – Phần 13: ĐÁNH GIÁ TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG HỆ THỐNG

TCVN 7568-13:2015 hoàn toàn tương đương ISO 7240-13:2005
TCVN 7568-13:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN /TC 21 Thiết bị Phòng Cháy Chữa Cháy biên soạn, Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng đề nghị, Bộ Khoa Học và Công Nghệ công bố

TCVN 7568-13-2015 HTBC-Tinh tuong thich cua cac bo phan trong he thong-1

TCVN 7568-13-2015 HTBC-Tính tương thích của các bộ phận trong hệ thống

Author


Avatar