TIÊU CHUẨN

TCVN 7568-9:2015 Hệ Thống Báo Cháy – Phần 9: ĐÁM CHÁY THỬ NGHIỆM CHO CÁC ĐẦU BÁO CHÁY

TCVN 7568-9:2015 hoàn toàn tương đương ISO 7240-9:2012
TCVN 7568-9:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN /TC 21 Thiết bị Phòng Cháy Chữa Cháy biên soạn, Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng đề nghị, Bộ Khoa Học và Công Nghệ công bố

TCVN 7568-9-2015 HTBC-Dam chay thu nghiem cho dau bao chay-1

TCVN 7568-9-2015 HTBC-Đám cháy thử nghiệm cho các đầu báo cháy

Author


Avatar