Tủ hiển thị trạng thái HCVR-SDU

The HCVR-SDU is a status indicator that provides detailed status information for the HCVR-3 Releasing FACP.
The HCVR-SDU series provide LED indication of manual only, automatic and manual, abort operated, disabled, imminent and released conditions. Some models provide zonal fire indicators and a common trouble indicator.
All HCVR-SDU contain a large LED display which shows a countdown of the time remaining until release in seconds. Also, all models have supervised inputs for remote connection of abort switches.

⇓ Tải xuống catalogue HCVR-SDU

STATUS DISPLAY UNIT
HCVR-SD  


Standard Features
• Tủ hiển thị trạng thái của tủ xả khí HCVR-3
• Đạt chứng nhận tiêu chuẩn UL, FM và CSFM
• Kết nối 4 dây đến tủ chính
• Hiển thị thời gian đếm lùi trong giai đoạn chuẩn bị kích hoạt xả khí
• Tích hợp còi báo động bên trong và các đèn hiển thị lỗi
• Có keyswitch để chọn chế độ kích hoạt xả khí chỉ bằng tay hoặc bằng tay và tự động
• Có màu đỏ và màu xám


SPECIFICATIONS

Supply Voltage 21 to 28 VDC
Dimensions 7.3” (W) x 5.2 (H) x 1.9” (D)
Weight 9 lbs.
Color Red or Charcoal
Surface Mount Models HCVR-SDU-6S-R, HCVR SDU-6S-C, HCVR-SDU-6SM-R, HCVR-SDU-6SM-C
Flush Mount Models HCVR-SDU-6F-R, HCVR SDU-6F-C, HCVR-SDU-6FM-R, HCVR-SDU-6FM-C
Wiring Length 4000 ft. (RS485)
Standby Current 50 mA
Alarm Current 94 mA
Wiring Gauge 18 to 22 AWG
Operating Humidity 90% RH (Non-Condensing)
Operating Temperature 23°F (-5°C) to 122°F (50° C)

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tủ hiển thị trạng thái HCVR-SDU”