Nút vô hiệu hóa hệ thống chữa cháy HCVR-DS

HCVR-DS is a disconnect switch used to disable a releasing circuit for system testing or maintenance.
HCVR-DS is compatible with the HCVR-3 Conventional Releasing Fire Alarm Control Panel.

⇓ Tải xuống catalogue HCVR-DS

DISCONNECT SWITCH  
HCVR-DS


Standard Features
• Đạt chứng nhận tiêu chuẩn UL, FM và CSFM
• Công tắt dạng vật lý theo tiêu chuẩn NFPA, dùng để ngắt kết nối với mạch xả khi phục
vụ cho việc kiểm tra và bảo trì.
• Hộp để gắn tường
• Có màu đỏ và màu xám


SPECIFICATIONS

Models HCVR-DS-R (red)
HCVR-DS-G (gray)
Switch Rating 1A @ 30VDC
Dimensions 3.81” W x 3.81” H x 2.32” D

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nút vô hiệu hóa hệ thống chữa cháy HCVR-DS”