Tủ xả khí HCVR-3

The HCVR-3 is a 3 zone conventional releasing fire alarm control panel that is UL Listed and FM Approved for releasing.
The HCVR-3 can be configured to activate releasing by a single zone or combination of any two zones. The
LCD display is used to show the countdown timer during activation of the releasing sequence.
The HCVR-3 is fully programmable using simple menu options. The panel is a single board construction which provides an easy replacement solution. It is also compatible with a wide range of devices.

⇓ Tải xuống catalogue HCVR-3_Datasheet

CONVENTIONAL RELEASING FIRE ALARM CONTROL PANEL
HCVR-3
 


Standard Features
• Đạt chứng nhận tiêu chuẩn UL, FM và CSFM
• Có 3 zone cho đầu báo thường
• Có thể cài đặt xả khí từ bất kỳ 1 zone nào hoặc sự kết hợp của 2 hoặc 3 zone bất kỳ
• Lập trình đầy đủ các tính năng với menu đơn giản
• Cấu trúc bo mạch đơn giản
• Dễ dàng lắp đặt, thân thiện với người dùng
• Tương thích với một dải rộng các loại đầu báo
• Có thể lập trình trễ cho ngỏ NAC trong giai đoạn đầu
• Có thể lập trình trễ cho các zone đầu báo
• Tích hợp nút xả khí bằng tay trên mạch tủ cũng như mạch xả khí bằng tay từ xa
• Tích hợp mạch hủy xả khí bằng tay
• Tương thích với hệ thống chữa cháy FirePro
® Xtinguish
• Tương thích với nhiều loại van xả khí khác nhau
• Có thể lập trình trễ cho ngỏ xả khí tối đa 60 giây tăng mỗi 5 giây
• Có thể lập trình thời gian xả khí tối đa 5 phút tăng mỗi 5 giây
• Hiển thị thời gian đếm lùi chuẩn bị xả khí trên mặt điều khiển
• Hỗ trợ gắn thêm đến 7 HCVR-SDU hoặc HCVR-AB
• Có rờ-le thích hợp các ngỏ ra Fire, Trouble, Stage 1, Stage 2, Extract và Local Fire
• Có màu đỏ và màu xám


SPECIFICATIONS

Supply Voltage 115VAC (50hz/60hz) or 230VAC (50hz/60hz)
Power Supply DC Rating 24V 3 Amps
Mains Supply Fuse 1.6 Amps 250V
Dimensions 14.5″ (W) x 12.2″ (H) x 3.5″ (D)
Weight 12.3 lbs. w/o batteries
Color Red or gray
Material 1.2mm mild steel
Max. Battery Size 7Ah 12V (2 per panel)
RS-485 Serial Bus Maximum line impedance 120 Ohms
Trouble Contact Rating 30VDC 1 Amp
Local Fire Contact Rating 30VDC 1 Amp
Fire Contact Rating 30VDC 1 Amp
1st Stage Contact Rating 30VDC 1 Amp
2nd Stage Contact Rating 30VDC 1 Amp
EXTING Contact Rating 30VDC 1 Amp contacts for (NO) and ©
EXTING Contact Rating 18 to 28VDC 1 Amp mas load for 5 minutes and voltage reversing DC
NAC Output Rating 0.5 Amp per output
Detection Zone End of line resistor 6K8 Ohms 5% resistor
NAC Output 10K Ohms 5% resistor
Stand by Current 86 mA
Alarm Current 620 mA
Operating Humidity 95% RH (non condensing)
Operating Temperature -5°C to +40°C (23°F to 104°F)

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tủ xả khí HCVR-3”