Bộ kích hoạt tuần tự HCVR-SQA

The HCVR-SQA is a sequential activator that is used to operate a fixed, condensed aerosol generator or canister for extinguishing fire in a confined space. \

⇓ Tải xuống catalogue HCVR-SQA

SEQUENTIAL ACTIVATOR   
HCVR- SQA


Standard Features
• Đạt chứng nhận tiêu chuẩn UL, FM và CSFM
• Dùng để kích hoạt tối đa 2 bình xịt FirePro
® Xtinguish
• Bao gồm 1 hộp để gắn tường để gắn tường
• Có đèn báo trạng thái lỗi
• Tối đa 20 mô-đun HCVR-SQA và 40 thiết bị chữa cháy cho mỗi tủ xả khí.


SPECIFICATIONS

Models HCVR-SQA
Supply Voltage 24VDC
Average Current Consumption 1mA
Maximum Output Current 1A @ 24VDC
Material Mild steel
Dimensions 3.58”W x 3.58”H x 1.61”D

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bộ kích hoạt tuần tự HCVR-SQA”