Nút tạm dừng chữa cháy HCVR-AS

The HCVR-AS is a single action push button abort switch. The HCVR-AS is compatible with the HCVR-3 fire alarm control panel and connects via terminal block connections.

⇓ Tải xuống catalogue HCVR-AS

ABORT SWITCH  
HCVR-AS


Standard Features
• Đạt chứng nhận tiêu chuẩn UL, FM và CSFM
• Dùng để tạm dừng xả khí
• Bao gồm hộp để gắn tường
• Có màu đỏ và xám


SPECIFICATIONS

Models HCVR-AS-R (red)
HCVR-AS-G (gray)
Switch Rating 1A @ 30VDC
Dimensions 3.81” W x 3.81” H x 2.32” D

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nút tạm dừng chữa cháy HCVR-AS”