Van bi đồng tay gạt nối ren BALT

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | FEATURE
Tiêu chuẩn đường ren: BS 21 / ISO 228-1-2000
Screws Standard: BS 21/ ISO 228-1-2000
Áp suất làm việc: PN16 (Max. 16 Bar)
Pressure Rating: PN16 (Max. 16 Bar)
Nhiệt độ làm việc: Max 120⁰C
Max. working temperature: 120⁰C
Môi trường làm việc: Nước sạch
Working Flow: Fresh Water
⇓ Tải về catalogue VAN BI ĐỒNG TAY GẠT NỐI REN

Danh mục:
VAN BI ĐỒNG TAY GẠT NỐI REN BALT

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | FEATURE
Tiêu chuẩn đường ren: BS 21 / ISO 228-1-2000
Screws Standard: BS 21/ ISO 228-1-2000
Áp suất làm việc: PN16 (Max. 16 Bar)
Pressure Rating: PN16 (Max. 16 Bar)
Nhiệt độ làm việc: Max 120⁰C
Max. working temperature: 120⁰C
Môi trường làm việc: Nước sạch
Working Flow: Fresh Water

There are no reviews yet.

Be the first to review “Van bi đồng tay gạt nối ren BALT”