Van một chiều đồng lá lật nối ren SWBT

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | FEATURE
Tiêu chuẩn đường ren: BS 21 / ISO 228-1-2000
Screws Standard: BS 21/ ISO 228-1-2000
Áp suất làm việc: PN16 (Max. 16 Bar)
Pressure Rating: PN16 (Max. 16 Bar)
Nhiệt độ làm việc: Max 120⁰C
Max. working temperature: 120⁰C
Môi trường làm việc: Nước sạch
Working Flow: Fresh Water

⇓ Tải về catalogue VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÁ LẬT NỐI REN

Danh mục:
VAN MỘT CHIỀU ĐỒNG LÁ LẬT NỐI REN SWBT

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | FEATURE
Tiêu chuẩn đường ren: BS 21 / ISO 228-1-2000
Screws Standard: BS 21/ ISO 228-1-2000
Áp suất làm việc: PN16 (Max. 16 Bar)
Pressure Rating: PN16 (Max. 16 Bar)
Nhiệt độ làm việc: Max 120⁰C
Max. working temperature: 120⁰C
Môi trường làm việc: Nước sạch
Working Flow: Fresh Water

There are no reviews yet.

Be the first to review “Van một chiều đồng lá lật nối ren SWBT”