Module truyền động bằng nhiệt trong bóng đèn BTA (Bulb Thermal Actuator)

The activation of the FirePro condensed aerosol unit is achieved thermally by the use of the Bulb Thermal Actuator (BTA).
There are two models of the BTA: the short type used by the cylindrical types of Condensed Aerosol Fire  Xtinguishing units, and the long type used by the box type Condensed Aerosol Fire Extinguishing units.

⇓ Tải xuống Catalogue Firepro BTA

Bulb Thermal Actuator
BTA


Standard Features
• According to BSEN12259, UL199, LPCB 291a/02
• Temperature rating 57
°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C, 182°C
  • • 5 cấp độ nhiệt khác nhau (57, 68, 79, 93, 141, 182°C)
  • • Nhiệt độ thay đổi cho phép là, ± 3.5%
  • • Màu bóng đèn; Cam, Đỏ, Vàng, Xanh lá cây, Xanh dương, Tím (Màu sắc để ký hiệu nhiệt độ được đánh giá cho mỗi module)
  • • Chất lỏng trong bóng đèn giãn nở khi nhiệt gia tăng. Khi nhiệt độ đạt đến mức ấn định cho mỗi loại module thì bóng đèn sẽ nổ. Như thế phần cơ nhiệt này sẽ kích hoạt thiết bị chữa cháy.
  • • BTA được gắn dễ dàng vào thiết bị chữa cháy
  • Ứng dụng bao gồm các bảng điện và tủ điện, phòng máy phát điện / nồi hơi, phòng máy tính, thùng di động dùng chứa hàng, những khu vực nhỏ khó tiếp cận, v..v.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Module truyền động bằng nhiệt trong bóng đèn BTA (Bulb Thermal Actuator)”