Van xả khí (đầu bình) FM-200 Hochiki

Van xả khí (đầu bình) FM-200 Hochiki có nhiệm vụ xả chất chữa cháy FM-200 từ ​​bình ra hệ thống ống mềm và đường ống
⇓ Tải về catalogue

Van xả khí (đầu bình) FM-200 Hochiki có nhiệm vụ xả chất chữa cháy FM-200 từ ​​bình ra hệ thống ống mềm và đường ống.

Tính năng & Thông số kỹ thuật:

Chứng nhận số: EX28621

Chất liệu: Đồng thau