Ống dẫn khí kết nối giữa các bình FM-200 Hochiki

Ống dẫn khí kết nối giữa các bình FM-200 Hochiki
⇓ Tải về catalogue

Ống dẫn khí kết nối giữa các bình FM-200 Hochiki

Tính năng & Thông số kỹ thuật:

Chứng nhận số: EX28621

Vật chất: Cao su tổng hợp