Đai giữ bình FM-200 Hochiki

Đai giữ bình FM-200 được sử dụng để cố định bình ở vị trí thẳng đứng | Công ty TNHH Mela | Hotline: 0933.560.560 – 0914.830.839 | info@melaco.com.vn
⇓ Tải về catalogue

Đai giữ bình FM-200 được sử dụng để cố định bình ở vị trí thẳng đứng

Tính năng & Thông số kỹ thuật:

Chứng nhận số: EX28621

Vật chất: Thép nhẹ