Ống mềm kích hoạt xả khí DN8

Ống mềm xả khí DN8 được sử dụng để kết nối: Giữa các bình IG-100 hoặc các bình FM-200 và Từ bình kích hoạt đến bình IG-100 hoặc bình FM-200.
⇓ Tải về catalogue

MÃ HÀNG

SNS-FA300/ SNS-FA600/ SNS-FA900

ĐẶC TÍNH 

  • Đã được thử nghiệm áp suất cao
  • Dễ dàng lắp đặt

MÔ TẢ
Ống mềm xả khí DN8 được sử dụng để kết nối:
– Giữa các bình IG-100 hoặc các bình FM-200.
– Từ bình kích hoạt đến bình IG-100 hoặc bình FM-200.
Ống mềm kích hoạt xả khí kết nối ren tại hai đầu.

LẮP ĐẶT
Ống mềm kích hoạt xả khí kết nối trực tiếp với phụ kiện tee được lắp trên van đầu bình IG-100 hoặc kết nối trực tiếp với van kích hoạt bằng khí / bằng tay (Mã hàng: SFSNV82.5, SFS-NV140) khi sử dụng với hệ thống chữa cháy khí FM-200.

Thông số kỹ thuật

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ống mềm kích hoạt xả khí DN8”