NẮP BỊT B-10-10

Tiêu chuẩn mặt bích liên kết bằng bulong
Sản phẩm được đúc bằng Gang Cầu FCD 450
Thiết kê dựa theo tiêu chuẩn ISO 2531
⇓Tải về catalogue nắp bịt

Danh mục:
Tiêu chuẩn mặt bích liên kết bằng bulong
Sản phẩm được đúc bằng Gang Cầu FCD 450
Thiết kê dựa theo tiêu chuẩn ISO 2531

There are no reviews yet.

Be the first to review “NẮP BỊT B-10-10”