Đầu phun xả khí loại 360°

Đầu phun xả khí STV-NZxxx có thể được sử dụng cho hệ thống chữa cháy khí ni tơ SNS IG-100 hoặc hệ thống chữa cháy khí FM-200 SFS.
⇓ Tải về catalogue

MÃ HÀNG

STV-NZxxx

ĐẶC TÍNH 

  • Kích thước đủ trong dải
  • Đầu phun đi kèm với nắp che lắp đặt
  • Miếng khoan giảm áp được tính toán bằng phần mềm

MÔ TẢ
Các đầu phun xả khí được sử dụng để xả khí chữa cháy vào trong khu vực bảo vệ với độ đồng nhất cao nhất để đạt được hiệu quả chữa cháy.

Đầu phun xả khí có hai loại với các kích cỡ khác nhau, mỗi loại phù hợp với các vị trí lắp đặt khác nhau. Đầu phun xả khí loại 360º xả khí đều trong mặt phẳng hình tròn 360º. Đầu phun xả khí loại 180º xả khí theo dạng một nửa hình tròn. Đầu phun loại 180º thường được lắp dọc theo tường trong khi đầu phun loại 360º được lắp trên trần ở giữa khu vực bảo vệ.

Đầu phun xả khí STV-NZxxx có thể được sử dụng cho hệ thống chữa cháy khí ni tơ SNS IG-100 hoặc hệ thống chữa cháy khí FM-200 SFS.

LẮP ĐẶT
Lắp đặt đầu phun xả khí vào đường ống theo phương thẳng đứng.

Đầu phun có đi kèm với nắp che dùng để che hoàn toàn khoảng trống hoặc khe hở của đường ống tạo ra trên trần. Lắp đặt náp che bằng cách đưa nắp che vào đầu đường ống trước khi lắp đặt đầu phun xa khí.

GIỚI HẠN KHI SỬ DỤNG VỚI HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ FM-200 (HFC-227ea)

GIỚI HẠN KHI SỬ DỤNG VỚI HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ N2 (IG-100)Thông số kỹ thuật

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đầu phun xả khí loại 360°”