Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
855 Hoàng Sa, Phường 09, Quận 03, TP.HCM 0914.830.839 - 0933.560.560
Thiết kế hệ thống PCCC

KHÁCH SẠN FUSION – SAIGON CENTRE

1. Tên dự án: KHÁCH SẠN FUSION
2. Vị trí dự án: 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
3. Hạng mục Melaco thực hiện: Tư vấn, hoàn thành kiểm định vách ngăn cháy


Call us