Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
855 Hoàng Sa, Phường 09, Quận 03, TP.HCM 0914.830.839 - 0933.560.560
Cung cấp thiết bị PCCC

NHÀ MÁY TRE ÉP VSM – DAK NÔNG

1. Tên dự án: NHÀ MÁY TRE ÉP VSM - DAK NÔNG
2. Vị trí dự án: xã quảng trực, huyện Tuy Đức, Quảng Trực, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông
3. Quy mô dự án: Tổng diện tích đất đề xuất thực hiện dự án là 401.950 m2 (40,195 ha), gồm các hạng mục sau:
- Xưởng sản xuất (Khu phân xưởng, Xưởng cơ khí, Nhà thực nghiệm, Hồ nước sản xuất, Khu xử lý nước thải) 36.176 m2
- Khu nhà điều hành, văn phòng làm việc, nhà ở công nhân, nhà nghỉ chuyên gia, nhà ăn 6.029 m2
- Kho bãi để lưu kho thành phẩm, nguyên vật liệu sản xuất, máy móc, thiết bị có liên quan 72.351 m2
-Hồ nước, cây xanh cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật dự án 204.995 m2
- Diện tích sân bãi 82.400 m2
Tổng cộng 401.950 m2
4. Hạng mục Melaco thực hiện: Cung cấp hệ thống Van Shin YI


Call us