ĐAI KHỞI THỦY ỐNG HDPE DKT-10-3/4

Sản phẩm được đúc bằng Gang Cầu FCD 450
Thiết kê dựa theo tiêu chuẩn ISO 2531
⇓Tải về catalogue ĐAI KHỞI THỦY ỐNG HDPE

Danh mục:
Sản phẩm được đúc bằng Gang Cầu FCD 450
Thiết kê dựa theo tiêu chuẩn ISO 2531

There are no reviews yet.

Be the first to review “ĐAI KHỞI THỦY ỐNG HDPE DKT-10-3/4”