CÚT NỐI 90 ĐỘ VÀ 45 ĐỘ – BB

Cút nối 90 độ và 45 độ khi kiểm tra áp lực được giữ dưới áp lực trong 10 giây vẫn đảm bảo không bị rò rỉ hoặc có hiện tượng đổ mồ hôi.
⇓Tải về catalogue cút nối 90 độ và 45 độ

Danh mục:
Các phụ kiện khi kiểm tra áp lực được giữ dưới áp lực trong 10 giây vẫn đảm bảo không bị rò rỉ hoặc có hiện tượng đổ mồ hôi.
Tiêu chuẩn mặt bích liên kết bằng bulong
Sản phẩm được đúc bằng Gang Cầu FCD 450
Thiết kê dựa theo tiêu chuẩn ISO 2531

There are no reviews yet.

Be the first to review “CÚT NỐI 90 ĐỘ VÀ 45 ĐỘ – BB”