TIN MELACO

DỰ THẢO TCVN 5738: 2020 – Tiêu chuẩn mới sau 20 năm

DỰ THẢO TCVN 5738: 2020 – Tiêu chuẩn mới sau 20 năm

Như vậy, sau ngày 18 tháng 07 năm 2020 – ngày cuối cùng lấy ý kiến cho dự thảo TCVN 5738: 2020 – sẽ là quãng thời gian chuẩn bị cho sự ra đời TCVN về Hệ thống Báo Cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật sau 20 năm kể từ tiêu chuẩn cuối cùng TCVN 5738: 2000

Sự phát triển về công nghệ, kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng, cũng như quy mô các công trình và trình độ hệ thống báo cháy tiếp cận với những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới trong những năm qua đã đặt ra sự cần thiết cho sự đổi mới tiêu chuẩn, quy định về hệ thống báo cháy tự động.

Để các doanh nghiệp có sự tiếp cận tốt hơn với các quy định của tiêu chuẩn mới, công ty TNHH Mela xin gởi đến bản dự thảo chính thức của TCVN 5738: 2020. Mong các doanh nghiệp, các nhà thầu, các chủ đầu tư tham khảo và đóng góp ý kiến tại bài viết này. Mọi ý kiến đóng góp của quý doanh nghiệp sẽ là động lực lớn cho chúng tôi để tiếp tục chia sẻ những kiến thức, tài liệu pháp lý về PCCC.

Xem thông tin chi tiết hoặc tải về bản gốc dự thảo tại: https://melaco.com.vn/wp-content/uploads/2020/07/d%E1%BB%B1-th%E1%BA%A3o-TCVN-5738-ngay-10.6.20.pdf

Author


Avatar